Usługi

Lekarze

Konsultacja psychiatryczna pierwsza

150 zł

Konsultacja psychiatryczna kolejna

100 zł

Konsultacja seksuologiczna

180 zł

Konsultacja seksuologiczna pary

200 zł

Konsultacja neurologiczna – pierwsza

120 zł

Konsultacja neurologiczna – kolejna

120 zł

Psychoterapeuci

Konsultacja psychologiczna

120 zł

Konsultacja seksuologiczna

120 zł

Terapia seksuologiczna

120 zł

Interwencja kryzysowa

120 zł

Psychoterapia indywidualna

120 zł

Psychoterapia pary

220 zł

Psychoterapia uzależnień

120 zł

Psychoterapia współuzależnienia

120 zł

Psychoterapia DDA

120 zł

Badania psychologiczne

Dla osób posiadających broń

250 zł

Dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń

250 zł

Badanie psychologiczne osobowości, intelektu

150-250 zł