Adriana Gontarz

Mgr Adriana Gontarz

Psycholog
Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w: Państwowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Państwowym Domu Dziecka, Punkcie terapeutycznym dla dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera oraz prowadząc praktykę prywatną.

Specjalizuje się w:

  • pracy z dziećmi – udziela wsparcia rodzicom i prowadzi pracę terapeutyczną z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi i rozwojowymi
  • pracy z osobami dorosłymi, znajdującymi się w kryzysie, cierpiącymi na zaburzenia adaptacyjne oraz zaburzenia lękowe
  • wspieraniu osób, które doświadczają przemocy

785-944-440