Joanna Rejmak-Wójcik

Mgr Joanna Rejmak-Wójcik

Pedagog socjalny i resocjalizacyjny
Psychoterapeuta integracyjny w trakcie certyfikacji
Specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Oddziale Leczenia zaburzeń Nerwicowych oraz w Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnienia od Alkoholu.

Zakres usług:

  • poradnictwo
  • psychoterapia indywidualna zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości
  • psychoterapia uzależnień
  • psychoterapia współuzależnienia
  • poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
  • interwencja kryzysowa

785-545-455