Justyna Żmijewska-Kordowiecka

Mgr Justyna Żmijewska-Kordowiecka

Psycholog
Seksuolog
Terapeuta par
Psychoterapeuta integracyjny w procesie szkolenia

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach: oświatowych, medycznych (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie, Zakład Seksuologii Sądowej PTS), sądowych, organizacjach pożytku publicznego oraz w gabinetach prywatnych. Ponadto uczestniczy w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym jako biegły (ad hoc). Opiniuje osoby podejrzane, bądź oskarżone o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, a także osoby, co do których dyrektor zakładu karnego złożył wniosek o uznane ich za osoby stwarzające zagrożenie. Zajmuje się również diagnostyką funkcji poznawczych, osobowości.

Zakres usług:

  • terapia par
  • psychoterapia osób z zaburzeniami preferencji seksualnych
  • psychoterapia osób dorosłych (m.in. zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, trudności w relacjach)
  • poradnictwo psychologiczne
  • wsparcie psychologiczne

Pracuje wyłącznie online.

504-930-130