Magdalena Machoń

Mgr Magdalena Machoń

Psycholog
Psychoterapeuta humanistyczny w procesie certyfikacji
Specjalista terapii uzależnień

Doświadczenie:

Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywała pracując w różnych placówkach odwykowych i psychologicznych: Poradnia Monar w Lublinie, Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie, Centrum Medyczne Przyjaźni w Lublinie, Ośrodek Terapii Uzależnień w Toruniu, Zakład Karny w Opolu Lubelskim oraz w NZOZ Daw-Med w Kraśniku. Obecnie prowadzi swoją indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Kraśniku. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Zakres usług:

Mgr Magdalena Machoń prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych i młodzieży (powyżej 15. roku życia) oraz warsztaty psychoedukacyjne i szkolenia. Pracuje w nurcie humanistyczno- doświadczeniowym.

Pomaga osobom, które:

 • cierpią z powodu depresji, nerwic, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości
 • mają trudności w relacjach interpersonalnych, są osamotnione, niezrozumiane przez otoczenie, wykluczone
 • doświadczają różnego rodzaju trudności wynikających z niskiego poczucia własnej wartości
 • przeżywają problemy emocjonalne – doświadczają smutku, złości, lęku, wahań nastroju, przygnębienia
 • przeżywają kryzys (utrata pracy, rozpad związku, wypadek, śmierć bliskiej osoby)
 • borykają się z uzależnieniem
 • doświadczają wstydu, poczucia winy, bezradności w różnych sytuacjach życiowych
 • mają trudności z zajściem w ciążę, utrzymaniem jej, są w sytuacji okołoporodowej
 • borykają się z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne jedzenie)
 • doświadczały różnego rodzaju nadużyć, przemocy fizycznej/psychicznej
 • chcą się rozwijać – lepiej zrozumieć siebie

Przyjmuje w gabinecie wyłącznie w Kraśniku.

782-804-504

Menu