O psychoterapii

Czym jest psychoterapia?

Zazwyczaj osoby zgłaszają się do psychoterapeuty wtedy, gdy nasilenie różnego rodzaju objawów lub dyskomfortu osobistego staje się nie do zniesienia i wzrasta motywacja do szukania pomocy i wprowadzenia zmian w życiu.

Problemy te mogą przekraczać możliwości przystosowawcze, nasilać doświadczanie przykrych emocji, powodować różnego rodzaju objawy psychosomatyczne. Możemy poczuć, że tracimy kontrolę nad własnym życiem, a wyjście z tej trudnej sytuacji bez pomocy z zewnątrz staje się niemożliwe. Niektóre z tych doświadczeń skłaniają do sięgnięcia po pomoc specjalistyczną.

Psychoterapia jest okazją do uzyskania konstruktywnego wsparcia, zrozumienia, akceptacji, a także zyskania siły do wprowadzenia zmian w życiu. Skupiona na doświadczeniu i emocjach klienta, empatyczna relacja z terapeutą, pozwala wyzwolić naturalną i niepowtarzalną dla każdej osoby zdolność do rozwoju i radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.

Podstawą psychoterapii jest założenie, że każdy człowiek posiada wrodzoną zdolność do zaspakajania swoich potrzeb, do wzrostu i rozwoju osobistego. Jest to naturalnym warunkiem życia i synonimem dobrostanu. Jeśli proces ten okazuje się zablokowany, przeżywamy wewnętrzne poczucie dyskomfortu, cierpimy. Psychoterapia może nam pomóc w zobaczeniu, dlaczego nie możemy zaspokoić swoich potrzeb, jakie są tego przyczyny, mechanizmy i co możemy zrobić, by poczuć się lepiej.

Psychoterapia – rodzaj podróży

Psychoterapia jest rodzajem podróży – wspólną wędrówką klienta i psychoterapeuty, fascynującym procesem, w trakcie którego klient odkrywa przyczyny swoich stanów emocjonalnych, odczuć, zachowań i ma szansę na ich zmianę. Uczy się nowych, korzystnych dla siebie zachowań. Usuwa przeszkody i bariery stojące na drodze jego rozwoju.

Psychoterapeuta towarzyszy klientowi w podróży w nieznane, nieuświadamiane często obszary. Pomaga mu zbliżać się do tego co trudne i bolesne po to, by klient miał szansę się z tym zmierzyć. Często są to trudne emocje i niełatwe wspomnienia z przeszłości. Psychoterapia pozwala również poznać samego siebie, pozwala stać się tym, kim się naprawdę jest. Umożliwia wyrwanie się z utartych ograniczających schematów. Dzięki emocjonalnemu przeżyciu możliwa jest zmiana. Możliwe jest, by poczuć się lepiej i pewniej, by zacząć realizować swój potencjał i doświadczać w życiu więcej radości.

Czym nie jest psychoterapia?

Psychoterapia nie polega na udzielaniu porad, pocieszaniu, mówieniu komplementów czy trzymaniu za rękę i tylko słuchaniu, potakiwaniu. Klient musi chcieć coś zmienić, inaczej terapeuta mu nie pomoże.

Dobra terapia skutkuje raczej tym, że to klient czuje się bardziej odpowiedzialny za swoje życie. Rozmowa terapeutyczna pomaga uświadomić sobie, z czego wynikają aktualne kłopoty, dostrzec powtarzające się schematy oraz utrudniające życie przekonania i zastanowić się, czy chcemy je zmieniać. A jeśli tak, to w jakim kierunku mają iść te zmiany.

Jak długo trwa psychoterapia?

Czas trwania psychoterapii zależy od wielu czynników. Należą do nich przede wszystkim: rodzaj problemu lub nasilenie objawów, cechy indywidualne osoby i historia jej rozwoju, doświadczenia życiowe oraz możliwość wdrażania zmian, korzystania z terapii. Czas trwania psychoterapii zależy też od jej indywidualnych celów oraz od modalności, nurtu psychoterapeutycznego.

Wiele osób czuje ulgę już po kilku lub kilkunastu sesjach, jednak w większości przypadków jest to długotrwały proces. Terapia może trwać nawet rok, dwa, zależy to przede wszystkim od zdefiniowanego problemu, celów i przebiegu terapii. Niektóre osoby mogą potrzebować stałej terapii, która pomoże im w codziennym funkcjonowaniu. Inni z kolei decydują się na kontynuowanie psychoterapii nawet po uzyskaniu poprawy, aby lepiej poznać siebie i swoje funkcjonowanie intrapsychiczne i interpersonalne.

Czas trwania psychoterapii jest więc uzależniony od indywidualnych potrzeb klienta i jest ustalany wspólnie z nim.

Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Sesja indywidualna trwa 50 minut, praca z parą 90 minut.

Psychoterapia