Aleksandra Jurkowska

Mgr Aleksandra Jurkowska

Psycholog
Psychoterapeuta humanistyczny
Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny dzieci i młodzieży w trakcie szkolenia

Doświadczenie:

Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest w trakcie Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego w Warszawie oraz w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie. Współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Postpenitencjarnej, udzielając wsparcia psychologicznego osobom opuszczającym zakłady karne.

Związana zawodowo z Poradnią Zdrowia Psychicznego, gdzie pracuje jako psychoterapeuta i psycholog. Pracuje indywidualnie z młodzieżą od 15 roku życia i dorosłymi w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym, integrując różne podejścia terapeutyczne. Prowadzi warsztaty dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

W Poradni Empatia prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży powyżej 15. roku życia, doświadczających kryzysów emocjonalnych, stresu, niskiej samooceny, trudności w relacjach. Prowadzi także konsultacje i wsparcie dla rodziców nastolatków.

Zakres usług:

  • psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży: zaburzenia lękowe (ataki paniki, zespół stresu pourazowego, trauma), afektywne (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), osobowości, adaptacyjne, psychosomatyczne
  • poradnictwo, konsultacje psychologiczne
  • udzielanie wsparcia psychologicznego w kryzysowych sytuacjach życiowych
  • psychoterapia rozwojowa

509-387-237