Aleksandra Jurkowska

Mgr Aleksandra Jurkowska

Psycholog
Psychoterapeuta humanistyczny w trakcie certyfikacji

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego w Warszawie oraz w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie. Współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Postpenitencjarnej, udzielając wsparcia psychologicznego osobom opuszczającym zakłady karne.

Zakres usług:

  • psychoterapia indywidualna: zaburzenia lękowe, afektywne (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), osobowości, adaptacyjne, psychosomatyczne
  • poradnictwo, konsultacje psychologiczne
  • udzielanie wsparcia psychologicznego w kryzysowych sytuacjach życiowych
  • psychoterapia rozwojowa

509-387-237