Bożena Stanek

Mgr Bożena Stanek

Mgr pedagogiki resocjalizacyjnej
Specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Zespole Interdyscyplinarnym zajmującym się przemocą w rodzinie, w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i rodzin doznających przemocy domowej. Pracowała również jako realizator programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Od wielu lat prowadzi prywatna praktykę, w której zajmuje się pomocą osobom uzależnionym oraz ich rodzinom.

Zakres usług:

  • poradnictwo w zakresie uzależnień
  • interwencja kryzysowa
  • terapia indywidualna uzależnień (alkohol, narkotyki, leki, hazard )
  • terapia dla osób współuzależnionych

785-990-222