Dorota Jędrzejewska

Dr n. med. Dorota Jędrzejewska

Specjalista psychiatra
W trakcie specjalizacji z neurologii

Doświadczenie:

Od 1998 roku pracuje jako psychiatra w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, obecnie jako ordynator Oddziału Ogólnopsychiatrycznego IV oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego. Obecnie w trakcie specjalizacji z neurologii. Ponadto opiniuje jako biegły w zakresie psychiatrii.

Specjalizuje się w:

Poradnictwo, diagnoza i leczenie problemów w sferze psychicznej u osób dorosłych: depresja, nerwica, zaburzenia lękowe, bezsenność, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia odżywiania, kryzysy, schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, zespoły otępienne

514-102-602

Rejestracja telefoniczna we wtorki i czwartki w godz. 17.00-19.00.