Elżbieta Komaiszko

Mgr Elżbieta Komaiszko

Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi
Certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji
Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Miejskim Centrum Profilaktyki w Świdniku, w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Lublinie, współpracując z Rzeszowskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, Katolickim Stowarzyszeniem Osobom Potrzebującym AGAPE, a także prowadziła działalność dydaktyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w placówkach oświatowych województwa lubelskiego. Pracowała jako realizator programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, trener Treningu Zastępowania Agresji oraz prowadząc grupy edukacyjno-terapeutyczne. Obecnie prowadzi prywatną praktykę, w której świadczy pomoc zarówno dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Zakres usług:

  • poradnictwo i terapia psychologiczna dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
  • udzielanie wsparcia psychologicznego w kryzysowych sytuacjach życiowych (żałoba, rozpad rodziny, utrata pracy)
  • praca z dziećmi i młodzieżą: udzielanie konsultacji wychowawczych rodzicom i prowadzenie pracy terapeutycznej z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi i rozwojowymi
  • praca z osobami dorosłymi cierpiącymi na zaburzenia adaptacyjne oraz zaburzenia lękowe
  • terapia dla osób współuzależnionych
  • terapia dla osób z syndromem DDA
  • terapia rozwojowa (praca nad kontrolą emocji, kształtowaniem adekwatnej samooceny, asertywnością, poprawą relacji interpersonalnych)

790-562-283