Hanna Dąbkowska-Gawda

Mgr Hanna Dąbkowska-Gawda

Psycholog
Specjalista terapii uzależnień
Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Doświadczenie:

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w: Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie , Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie, Ośrodku Leczenia Uzależnień SPZOZ w Lublinie, Klinice Uzależnień w Nałęczowie, Ośrodku Readaptacyjno – Rehabilitacyjnym w Karczewie, Miejskim Centrum Profilaktyki w Świdniku, Centrum Integracji Społecznej w Świdniku, Stowarzyszeniu POSTIS w Lublinie, Stowarzyszeniu STOP w Lublinie, Poradni Profilaktyczno – Konsultacyjnej Stowarzyszenia MONAR w Łęcznej, publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych, placówkach oświatowych oraz prowadząc praktykę prywatną.

Zakres usług:

  • psychoterapia zaburzeń lękowych (zaburzenia lęku uogólnionego, zaburzenia paniczne, PTSD, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, fobia społeczna, fobia swoista, agorafobia, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia hipochondryczne, zaburzenia somatyzacyjne)
  • psychoterapia zaburzeń odżywiania
  • psychoterapia zaburzeń depresyjnych
  • psychoterapia uzależnień: od substancji (alkohol, narkotyki, leki) oraz czynnościowych (hazard patologiczny, pracoholizm, zakupoholizm, seksoholizm, uzależnienie od mediów itd.)
  • psychoterapia osób znajdujących się w kryzysie
  • psychoterapia osób współuzależnionych
  • psychoterapia osób z tzw. syndromem DDA
  • poradnictwo dla rodziców mających trudności wychowawcze
  • praca nad bezsennością
  • konsultacje psychologiczne

731-187-790