Ilona Gębka

Mgr Ilona Gębka

Psycholog
Psychoterapeuta humanistyczny
Specjalista terapii uzależnień

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie w ramach Poradni i Oddziału Dziennego, Przychodni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Świdniku, Poradni Psychologicznej w Lublinie, Ośrodku Leczenia Uzależnień SPZOZ w Lublinie, prowadząc Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień w Lisowie, pomagając ofiarom przemocy domowej w Punkcie Konsultacyjnym w Trawnikach oraz prowadząc praktykę prywatną.

Zakres usług:

  • psychoterapia uzależnień od substancji (m.in. alkohol, leki, nikotyna) oraz uzależnień behawioralnych (m.in. patologiczny hazard, uzależnienie od komputera/technologii)
  • psychoterapia problemów towarzyszących uzależnieniom (tzw. „syndrom współuzależnienia”, „DDA”)
  • psychoterapia zaburzeń afektywnych (lęki, nerwica, depresja, wahania nastroju), zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń struktury osobowości, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń odżywiania
  • psychoterapia rozwojowa
  • poradnictwo psychologiczne
  • udzielanie wsparcia psychologicznego w kryzysowych sytuacjach życiowych i kryzysach egzystencjalnych

789 429 305