Julia Burył

Mgr Julia Burył

Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi
Psychoterapeuta integracyjny w trakcie certyfikacji
Trener Umiejętności Społecznych

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staż w Ośrodku Uzależnień, pracując w Poradniach Psychologicznych dla Dzieci i Młodzieży, placówkach kształcenia specjalnego oraz w Centrum Edukacji i Wspomagania w Rozwoju. Pracowała w wielu ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych wspierając dzieci i młodzież ze Spektrum Autyzmu a także osoby przejawiające zachowania ryzykowne, autoagresywne, lękowe, świadcząc pomoc w zakresie trudności osobistych, stresu, poczucia własnej wartości oraz prowadząc grupowe zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży.

Zakres usług:

  • poradnictwo psychologiczne
  • praca z dziećmi od 8 r.ż., młodzieżą i młodymi dorosłymi – udzielanie wsparcia rodzicom, zajęcia terapeutyczne z dziećmi z trudnościami rozwojowymi, praca nad rozwojem kompetencji emocjonalno-społecznych
  • praca z dziećmi i młodzieżą ze Spektrum Autyzmu
  • udzielanie wsparcia psychologicznego osobom znajdującym się w kryzysie psychicznym

538-960-613