Katarzyna Brzozowiec

Mgr Katarzyna Brzozowiec

Specjalista psycholog kliniczny
Specjalista terapii uzależnień
Psychoterapeuta psychodynamiczny oraz integracyjny w trakcie certyfikacji

Doświadczenie:

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w: Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od alkoholu oraz w oddziale ogólnopsychiatrycznym; Poradni Zdrowia Psychicznego oraz we własnym gabinecie psychoterapeutycznym. Jako konsultant ZUS i KRUS oraz biegły sądowy zdobyła doświadczenie zakresie opiniowana i diagnozy psychologicznej.

Specjalizuje się w:

  • psychoterapii osób uzależnionych- od alkoholu, narkotyków, hazardu
  • psychoterapii osób współuzależnionych
  • psychoterapii indywidualnej osób dorosłych: zaburzenia nerwicowe, lękowe, nastroju, odżywiania, osobowości
  • poradnictwie psychologicznym
  • diagnozie psychologicznej
  • pracy z osobami doświadczającymi przemocy
  • interwencji w sytuacji kryzysu życiowego
  • badaniach psychologicznych dla osób posiadających pozwolenie na broń
  • badaniach psychologicznych dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń

881-317-170