Lek. med. Adam Kojtych

specjalista psychiatra

Doświadczenie:

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe uzyskał pracując przez 20 lat w różnych oddziałach psychiatrycznych rejonowych i klinicznych, w poradniach zdrowia psychicznego, gabinetach specjalistycznych. Obecnie jest pracownikiem II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej SPSK1 w Lublinie. Przyjmuje pacjentów dorosłych. Mam uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane (NFZ) oraz zwolnień lekarskich ZUS-ZLA (L4). Nie prowadzi leczenia i diagnostyki w zakresie ADHD. Nie prowadzi badań w zakresie zdolności do posiadania broni palnej. W swojej pracy stara się skupiać na potrzebach pacjentów wspólnie szukając najlepszego rozwiązania ich problemów.

Zakres usług:

  • Diagnoza i leczenie zaburzeń lękowych,
  • kryzysów emocjonalnych,
  • zaburzeń nerwicowych,
  • stanów depresyjnych,
  • zaburzeń afektywnych,
  • psychotycznych,
  • leczeniem bezsenności
  • zespołów otępiennych.

Rejestracja telefoniczna we wtorki i czwartki w godz. 17.00-19.00. tel. 514-102-602

514-102-602

Rejestracja telefoniczna we wtorki i czwartki w godz. 17.00-19.00.