Magdalena Niedźwiedź

Mgr Magdalena Niedźwiedź

Pedagog
Specjalista terapii uzależnień
Psychoterapeuta dzieci i młodzieży w trakcie certyfikacji

Doświadczenie:

Swoje kilkunastoletnie doświadczenie w zawodzie zdobywała w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie w ramach Poradni i Oddziału Dziennego, w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Stalowej Woli, Ośrodku Stacjonarnym Terapia Nałęczów w Uniszowicach, Centrum Medycznym Przyjaźni w Lublinie, Stowarzyszeniu „STOP” w Lublinie prowadząc grupy wsparcia dla osób uzależnionych oraz doświadczających przemocy w rodzinie.

Zakres usług:

  • psychoterapia uzależnień od substancji (m.in. alkohol, narkotyki, leki, nikotyna) oraz uzależnień behawioralnych (m.in. patologiczny hazard );
  • psychoterapia problemów towarzyszących uzależnieniom (tzw. „syndrom współuzależnienia”);
  • psychoterapia osób dorosłych doświadczających kryzysu w życiu;
  • psychoterapia dla dzieci i młodzieży;
  • poradnictwo dla rodziców mających trudności wychowawcze;
  • poradnictwo i psychoterapia dla osób doświadczających przemocy.

661-173-768